Wilt u telefonisch contact?

HOU VLIEGEN ONDER CONTROLE

HOU VLIEGEN ONDER CONTROLE

Vliegenoverlast aanpakken blijft een grote uitdaging omdat resultaten van toegepaste behandelingen   niet altijd het gewenste resultaat leveren. Het probleem is dat tegen de tijd dat je reageert, er vaak meer larven volwassen worden dan er volwassen vliegen zijn. Om te voorkomen dat het vee in de zomer overlast krijgt, moet er al in het vroege voorjaar worden ingegrepen als de eerste maden uitkomen  . Want zodra de temperatuur stijgt, groeit het vermenigvuldigingsproces exponentieel. Een vlieg legt tijdens zijn leven tussen 600 en 2200 eieren, en zijn voortplantingscyclus versnelt naarmate de temperatuur stijgt. Als het warm en vochtig is, duurt het maar een paar dagen! Om de overlast tegen te gaan werk je het best met verschillende beheersingsmethoden. Niet alleen om resistentie tegen te gaan maar ook om het gewenste resultaat te bekomen.

Schone en droge omgeving en gebouwen

De gunstige cocktail voor vliegen is warmte, water en organisch materiaal. De organische stof dient als plaats om eieren te leggen en als voedsel voor de larven. De eerste maatregel is dan ook om deze legplaatsen zoveel mogelijk te beperken. Natte ruimtes moeten ook worden gedroogd en gebouwen moeten goed worden geventileerd. .

Aanvullende mechanische controlemiddelen

Kleefvallen zijn een zeer doeltreffend controlemiddel waar geen enkele vlieg is tegen opgewassen. Deze methode past perfect in het IPM programma die ervoor zorgt dat resistentie t.o.v. bepaalde middelen wordt vermeden. Een goed alternatief voor deze kleefvallen zijn elektrische vliegenvangers (EFK’s) die met behulp van UVA-licht de vliegen zullen aantrekken. Let wel op dat deze niet op een plaats wordt opgehangen met te veel concurrent zonlicht.

Bestrijden van larven

Volwassen vliegen zijn slechts het topje van de ijsberg. Het is essentieel om de larven aan te pakken: een larve die niet in april wordt gedood, kan tot augustus onrust veroorzaken! De behandeling moet in het vroege voorjaar worden gestart op alle plaatsen waar zich larven kunnen ontwikkelen. 

 

Chemische bestrijding (strijkmiddelen en spuitmiddelen)

Wanneer de overlast aan vliegen begint of wanneer u opmerkt dat hun populatie toeneemt kan u het best gebruik maken van een insecticide. Dit adulticide kan het best worden toegepast op plaatsen waar de vliegen het meest vertoeven. Namelijk rond deuren en ramen, de toppen van muren, plafonds en emmerdeksels die aan palen hangen.

- Strijkmiddelen

QuickBayt®WG is een krachtig strijkmiddel voor agrarisch gebruik dat naast een effectieve werkzame stof ook een lokstof bevat de versterkte concentratie van QuickBayt® WG maakt van deze oplossing een krachtig en snel middel om vliegenoverlast te voorkomen.

  • Start de behandeling vanaf de eerste tekenen van aanwezigheid van vliegen.
  • Het mengsel met een rol of kwast in stroken of stippen aanbrengen op stukken hout of hangkarton.

  • De zones met veel vliegen afbakenen: rond de vensters, op pijlers enz.

  • Opnieuw aanbrengen met een tussenperiode van minimaal 28 dagen en een maximum van 5 toepassingen per jaar.

  • De behandelende plaatsen kunnen tussendoor met water bevochtigd worden waardoor QuickBayt geheractiveerd wordt.

Technische fiche

- Spuitmiddelen

K-Othrine SC 7,5 is een doeltreffend suspensieconcentraat ter bestrijding van vliegen. K-Othrine SC7.5 is recentelijk Europees toegelaten als middeltegen vliegenoverlast in dierverblijven. Veehouders hebben met K-Othrine SC7.5 een oplossing beschikbaar dat de komende jaren ook gebruikt kan blijven worden. Dankzij K-Othrine SC 7,5 bent u in één klap van uw vliegen af en komen de dieren weer tot rust.

  • Toegelaten in stallen en dierenverblijven 
  • Ook toepasbaarin aanwezigheid van dieren 

  • Voor een snelle en langdurige vliegenbestrijding

  • Uitstekende prijs / kwaliteit

Technische fiche 

VIDEO

In het kader van resistentie management is het belangrijk om de werkzame stoffen te variëren om zo de ontwikkeling van resistentie te voorkomen. 

8 maatregelen die u kunt treffen voor het beperken van vliegenoverlast

Voorkomen van vliegenoverlast kunt u beperken door zelf maatregelen te treffen.

Lees hieronder acht maatregelen voor het beperken van vliegenoverlast

- Zorg voor schone voerpaden, hygiëne is de sleutel tot succes

- Houd uw koeien en kalveren schoon van zweet, mest en melk

- Zorg voor een goede ventilatie; vliegen hebben een hekel aan een droog en fris klimaat

- Vervang of repareer lekkende drinknippels, drinkbakken en waterleidingen

-Verwijder dagelijks zoveel mogelijk voerresten en mest

- Dicht zo veel mogelijk kieren en holle ruimten

- Verwijder zo snel mogelijk kadavers

- Reinig de stallen bij leegstand, vergeet de schrobputjes niet

Zie hieronder de toepassing van K Othrine SC 7.5

Bron: Bayer 

AKTIES VLIEGEN 2021 EN ANTI RESISTENTIE PAKKETTEN

Meer artikels

Hou Vliegen Onder Controle - Artikel - Aveve

Weg met virussen, schimmels, bacteriën, sporen en gisten!

Agro Logic kiest resoluut voor Virocid als het gaat over ontsmetting.   Het verwijdert niet alleen viruss...
Hou Vliegen Onder Controle - Artikel - Aveve

Bioveiligheid in en rond de stal

Hoe hou ik mijn veestapel gezond? Een van de belangrijkste preventiemaatregelen is het voorkomen van insleep van ziektes ...

© Agrologic 2024

| Privacy Statement | Disclaimer | Cookie Statement | Webdevelopment by Plenso